REKRUTACJA NADAL TRWA!!!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

NOWY ADRES INTERNETOWY AKADEMII

 

 

Zgłoszenia pod numerem: 504897624

E-mail: akademiafutbolu@poczta.fm

      pawel.kusek@gmail.com

 

 

 

TRENINGI  DLA GRUPY STARSZEJ –STYCZEŃ 2008

WTOREK: 08,15,22,29 18:00 – 19:30 KAJKOWA 10(HALA + BOISKO)

CZWARTEK:10,17,24,31  16:00 – 17:30 SGGW Sala

SOBOTA: 12,26 15:30 – 17:00 SGGW Sala

 

TRENINGI  DLA GRUPY MŁODSZEJ –STYCZEŃ 2008

WTOREK: 08,15,22,29 styczeń 16:00 – 17:30 SGGW SALA

CZWARTEK:10,17,24,31styczeń 18:00 – 19:30 Kajakowa 10 Sala

SOBOTA: 05,19 styczeń  15:30 – 17:00 SGGW SALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.U.R.Sz. DORTEX, AKADEMIA SPORTU oraz STUDIO RELAX - SPORT

ORGANIZUJE KURSY INSTRUKTORA
SPORTU I REKREACJI

Części ogólne oraz specjalistyczne
 

(m.in. fitness-aerobic, kulturystyka, jujitsu sportowe, samoobrona, pływanie, strzelectwo, tenis, narciarstwo)
 

1.Kurs składa się z części ogólnej i specjalistycznej

2.Absolwenci po zakończeniu szkolenia otrzymują uprawnienia państwowe wydane przez Ministerstwo Sportu w Warszawie, tytuł zawodowy instruktora sportu lub rekreacji, certyfikat ukończenia kursu wraz z wykazem realizowanych przedmiotów oraz legitymację instruktorską

3. Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie, staż treningowy oraz umiejętności w dyscyplinie sportu będącej przedmiotem szkolenia. Zgłaszając się należy podać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres oraz kontakt telefoniczny.

 

KONTAKT:

Tel. 504 897 624                                          e-mail: pawel.kusek@gmail.pl

       501 100 996                                                      info@relax-sport.pl

 

 

 

 

 

Motto Akademii Futbolu -

Wychowanie przez sport ma na celu zachęcić dzieci do czynnego uczęszczania na zajęcia sportowe, zdobywania wiedzy praktycznej, oraz rozwijania sprawności fizycznej i intelektualnej, współpracy w grupie, kształtowania osobowości, zamiłowań, ambicji, oraz stosunku do sportu i zdrowej rywalizacji, które zapewniają każdemu młodemu człowiekowi prawidłowe funkcjonowanie oraz osiąganie sukcesów w warunkach współczesnej cywilizacji.